Ceník a rezervace, podmínky ubytování, ubytovací řád

Sezóna (1. 6. - 31. 8.)

Apartmán při obsazenosti 1-2 osoby
1 300 Kč / noc
Příplatek za 3 osobu
400 Kč / noc
Příplatek za 4 osobu
350 Kč / noc

Mimo sezónu (1. 9. - 31. 5.)

Apartmán při obsazenosti 1-2 osoby
1 190 Kč / noc
Příplatek za 3 osobu
350 Kč / noc
Příplatek za 4 osobu
300 Kč / noc
 • Za 5 osobu na přistýlce účtován doplatek 250 Kč/noc
 • Příplatek za apartmán s terasou 100 Kč/noc
 • K ceně je vybírána i vratná kauce ve výši 1000 Kč za každý apartmán
 • V sezóně preferujeme týdenní pobyty od ne - ne
 • Minimální délka pobytu 2 noci
 • Víkend, prodloužený víkend jen mimo sezónu
 • Velikonoce - minimálně 3 noci, 1 350 Kč/apartmán/noc
 • Platit můžete převodem nebo v hotovosti
 • V ceně není zahrnut poplatek za spotřebu elektřiny, který činí při běžné spotřebě 300 – 400 Kč/ 1 apartmán/ týden
 • Pobyt s domácími mazlíčky po telefonické domluvě ve vyhrazených apartmánech. Pouze malí psi: 200 Kč/noc
 • Wi-Fi připojení zdarma
 • Check in - ubytování a předání klíčů od apartmánu je možné od 16:00 – 19:00. Jiný čas příjezdu dle tel. domluvy
 • Check out – předání klíčů při odjezdu nejpozději do 10:00 (jinak dle dohody)
 • Nabízíme pronájem celého komplexu
 • Ceník je platný do 31.12.2021

Podmínky ubytování v soukromí na statku Čtyřlístek – smluvní vztah mezi zákazníkem
a ubytovatelem

Smluvní vztah vzniká na základě elektronické objednávky v rezervačním systému nebo mailem.

Na základě objednávky se provede  rezervace po dobu  max. 2 dny v sezoně, mimo sezonu 7 dní.

Ubytování potvrdí zákazník uhrazením 50 % zálohy. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, s platebními  a stornovacími podmínkami.

Doplatek je splatný 20 dní před termínem ubytování.

Bez uhrazení zálohy není možné objednávku potvrdit a po 7 dnech je rezervace zrušena.

Storno poplatky

Před započetím pobytu zákazník může kdykoliv bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Storno zaslat elektronicky na mail nebo poštou.

Storno poplatky

 • 60 – 30 dnů | 20% zálohy
 • 30 – 15 dnů | 50 % zálohy
 • 15 – 5 dnů | 80 % zálohy
 • 5 – 0 dnů | 100 % zálohy

V případě storna, poskytovatel provede vyúčtování nejpozději  do 30-ti kalendářních dnů a převede zbývající částku zákazníkovi. 

Zaplacení storno poplatků poskytovatel nevyžaduje v případě závažných důvodů  ( hospitalizace, úmrtí v rodině, živelná pohroma ).

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, bez zavinění ze strany poskytovatele ubytování, nevzniká tomuto  povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část zákazníkovi.

V ceně ubytování není zahrnuto pojištění. Zákazníkům hlavně ze zahraničí doporučujeme sjednat pojištění pro cesty a pobyt u vybrané pojišťovny.

Ubytovací řád

Začátek pobytu (check-in) a předání klíčů od apartmánu je možné od 16:00 – 19:00.                Jiný čas příjezdu dle tel. domluvy.
 
Ukončení pobytu (check-out ) a předání klíčů ubytovateli při odjezdu nejpozději do 10:00 (jinak dle dohody).

 

Ubytovací zařízení neodpovídá za případné škody a ztráty na majetku hosta, na věcech vnesených do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.

Ubytovaný host má možnost užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, či jiné instalace.

Ubytovaný host je povinen se v apartmánech přezouvat.

Je zakázáno házet, či vylévat do záchodu nic co tam nepatří - zbytky jídla, vlhčené ubrousky, či dámské vložky a tampony.

V apartmánech nemůže ubytovaný používat žádné vlastní elektrické spotřebiče k vaření, vyjímkou jsou strojky pro osobní hygienu (holící strojek, fén, ellektrický kartáček na zuby)

Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

Ubytovaný je povinen při odchodu z apartmánu zavřít okna pro případ deště, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), zamknout dveře do apatrmánu a hlavní vchod do dvora v případě, když v objektu ubytování nikdo není a klíče si během pobytu nechává u sebe. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich výměnou (cena za vložku je  1 000 Kč)

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

Psi a jiná zvířata mohou být ubytováni na základě domluvy s ubytovatelem. Po celou dobu pobytu za psa  (či jiné zvíře) ručí majitel. Majitelé psů a jiných zvířat jsou povinni zabezpečit, aby zvířata nepobíhala volně a neničila prostory ubytovacího zařízení. Majitel je rovněž povinen uklízet po svém zvířeti exkrementy. V případě porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za jedno porušení.

V apartmánech a v prostorách ubytovacího zařízení během dne nerušit okolí nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

V době od  22:00 - 8.00 hodin je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID !! a chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované hosty ve vedlejších apartmánech. V případě, že i přes opakované upozornění host porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností bez finanční náhrady.

Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze mimo ubytovací zařízení, na louce vedle statku. Veškeré sportovní vyžití provozují hosté na vlastní nebezpečí. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

Motorová vozidla po předchozí domluvě s ubytovatelem smí parkovat na určeném místě vedle ubytovacího zařízení. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a ubytovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla nebo věcí ve vozidle.

Kouření je zakázáno ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá majitel objektu.

Závěrečný úklid: svlečení povlečení a ponechání na posteli, umytí a uložení suchého nádobí, zametení apartmánu a vynesení odpadků do popelnice před domem.

V ceně ubytování: spotřebovaná voda (studená, teplá), likvidace odpadů, parkování u domu

Hrazené nadstandartní služby: neumyté , neuklizené nádobí či mokré uklizené nádobí - 100 Kč, 

nevynesené odpadky do popelnice před domem  - 100 Kč,  ztráta klíčů  - 1000 Kč