CHKO Třeboňsko

CHKO Třeboňsko  je významné území o rozloze 700 km2, je  ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.  Chráněnou krajinnou oblastí bylo vyhlášeno roku 1979. Najdete zde rozsáhlé jehličnaté a listnaté stromy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která patři k nejcennějším lokalitám, pak teplé stepní lokality, mokřadní louky a rybníky. S prostředím úzce souvisí druhová pestrost rostlin a bezobratlých živočichů. Třeboňsko utvářela lidská ruka již od 12. století úpravami původně močálovité krajiny. Výsledkem je promyšlená síť umělých stok jako je Zlatá stoka, Nová řeka a síť rybníků, proto je Třeboňsko i centrem českého rybníkářství, které spravuje v současnosti celkem 460 rybníků. Zachovány zůstaly i původní meandry řeky Lužnice a zbytky lužních lesů.  Oblast je i významným hnízdištěm a migrační zastávkou vodního ptactva. Na území CHKO Třeboňsko bylo pozorováno na 280 druhů ptáků . Oblast je i významná z hlediska ohrožených obratlovců jako je orel mořský a vydra říční.

Celé Třeboňsko je velice malebné, protkané spoustou cyklistických a turistických tras. S historickou Třeboní je velmi často vyhledávané k rekreaci.

Nenechte si nic ujít

Pokud nechcete přijít o žádnou novinku na našem blogu, vložte zde svůj e-mail a jakmile bude něco nového, budeme vás o tom informovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů